ImoNova A je osnovana 01.04.2004. godine kao deo sistema Imonova koji sačinjavaju tri agencije. Sedište firme je u Beogradu, u Zmaj Jovinoj ulici broj 4.

Tokom više decenijskog rada, ImoNova A je uspela da održi kvalitet rada sa svojim klijentima u domenu trgovine i zakupa nepokretnostima. U saradnji sa kupcima, permanentno i intenzivno se traga za adekvatnim rešenjima, prezentovanjem realnog stanja i istinitih informacija, dok je vlasnicima nekretnina pruženo profesionalno prezentovanje i adekvatno oglašavanje i reklamiranje. ImoNova kao svoju konkurentsku prednost ističe imperativ balansa između kupaca i vlasnika , zakupaca i zakupodavaca i netendenciozno prikazivanje stanja objekta, vrlo pažljivom i odmerenom analizom i vrednovanjem svih povoljnosti i nedostataka. To svedoči veliki broj klijenata koje su svoje poverenje posvetili našoj firmi više puta. U ponudi je uvek veliki broj strukturno i funkcionalno raznovrsnih objekata i placeva, što u sprezi sa višegodišnjim iskustvom predstavlja stabilnu osnovu za saradnju. Naša ponuda nepokretnosti se bazira na preporukama zadovoljnih klijenata. Iskusni i profesionalni licencirani agenti i menadžeri stoje Vam na usluzi pri davanju realnog misljenja o vrednosti nepokretnosti, pružaju kvalitetnu prezentaciju nekretnine kupcima, a pravnu pomoć nudi naša advokatska kancelarija.

Tim ImoNova je uvek na usluzi.