Zbog neobezbeđivanja bezbednosti i zaštite života i zdravlja na radu,
koja je uslov daljeg obavljanja rada bez ugrožavanja života i zdravlja
zaposlenih i drugih lica, u skladu člana 117. Zakona o radu
AGENCIJA IMONOVA A Boris Čoko Preduzetnik, Kosovska 1,
Beograd,PIB: 103281857 MB:56496700
koga kao ovlašćeno lice predstavlja Boris Čoko, dana 19.03.2020. donosi
ODLUKU
o privremenom odsustvu sa rada zaposlenih upućivanjem na prinudni odmor, uz isplatu naknade zarade u visini utvrđenoj opštim aktom i ugovorom o radu, tokom trajanja proglašenog vanrednog stanja u RS zbog pandemije virusa Covid-19.
U Beogradu, 19.03.2020

Agencija za nekretnine Imonova A, Redni broj upisa u registru posrednika 093, PIB 103281857 Kosovska br.1, 11 000, Beograd

Iskoristite naše znanje i iskustvo sticano decenijama u prometu i zakupu nepokretnosti. Pozovite nas! Pišite nam!

+38165 825 82 02

+11 323 41 10

imonova.a@gmail.com

e-mail